Menu

Onze dirigent: Pierre van Hauwe

 

              Pierre van Hauwe een Delftse Vlaming wordt op 12-01-1920 geboren in Terneuzen.
Hij groeit op in een gezin waar muziek een grote rol speelt en hij weet dat aan ons over te brengen ook al zijn we maar tienermeiden.
Zijn liefde voor muziek, maar zeker zijn enorme passie om ons te leren samen te musiceren heeft ons leven heel erg verrijkt .
In 1946 komt Pierre naar Delft en wordt o.a. dirigent van de St. Hippolytus parochie en muziekleraar op diverse scholen.
In 1946 wordt hij de oprichter en dirigent van het Delfts Madrigaalkoor.
In 1960 wordt hij directeur van de Stedelijke Muziekschool.
Hij is de promotor van het Orff-Schulwerk en de oprichter van de Stichting Orff-werkgroep Nederland.
Verder stimuleert hij de A.M.V.lessen in het basisonderwijs.
Hij maakt met het koor en met de orkesten van de muziekschool diverse reizen over de wereld om concerten te geven.
Hij reist de wereld over om muziek onderricht te geven en er zijn diverse muziekscholen naar hem vernoemd.
In Ghana werkt hij met gehandicapte kinderen .
Ook als componist is hij bekend daarbij denken we o.a. aan :

Kerstspel : Het Godskind - Historische opera Geertruida van Oosten - Magnificat - Declamatorium Poorters van Delft hoort ! en Cantaca Vitae - Missa Festiva - Muziek voor de jeugd en het zonnelied van Franciscus.
Van zijn hand verschijnen diverse geschriften en hij is de stimulator van o.a. de Volkszangdag en Elckerlyc in Delft.

Pierre van Hauwe schrijft en bewerkt ook veel muziek en liedjes voor ons waaronder veel volksliederen.

Helaas is onze oprichter en dirigent 25-06-2009 overleden.

 

 

Profiel informatie

Application afterLoad: 0.003 seconds, 0.48 MB
Application afterInitialise: 0.127 seconds, 3.69 MB
Application afterRoute: 0.141 seconds, 4.03 MB
Application afterDispatch: 0.234 seconds, 5.22 MB
Application afterRender: 0.298 seconds, 5.68 MB

Geheugengebruik

5992624

15 queries gelogd

 1. DELETE
    FROM j02_session
    WHERE ( time < '1444169976' )
 2. SELECT *
    FROM j02_session
    WHERE session_id = 'ua9c7ulgdjsdokbve0f65ra081'
 3. INSERT INTO `j02_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'ua9c7ulgdjsdokbve0f65ra081','1444184976','','0','1','0' )
 4. SELECT *
    FROM j02_components
    WHERE parent = 0
 5. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM j02_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 6. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM j02_menu AS m
    LEFT JOIN j02_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 7. SELECT template
    FROM j02_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 9)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 8. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM j02_content AS a
    LEFT JOIN j02_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN j02_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN j02_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN j02_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 9
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-10-07 02:29:36' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-10-07 02:29:36' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 9. UPDATE j02_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='9'
 10. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM j02_modules AS m
    LEFT JOIN j02_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 9 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 11. CREATE TABLE IF NOT EXISTS j02_vvisitcounter (
                                                  id int(11) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
                                                  tm int NOT NULL,
                                                  ip varchar(16) NOT NULL DEFAULT '0.0.0.0',
                                                  PRIMARY KEY (`id`)
                                          ) ENGINE=MyISAM AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8;
 12. SELECT COUNT(*)
    FROM j02_vvisitcounter 
    WHERE ip='54.242.78.89'
    AND (tm + '2400') > '1444177776'
 13. INSERT INTO j02_vvisitcounter (id, tm, ip) 
    VALUES ('', '1444177776', '54.242.78.89')
 14. SELECT MAX(id)
    FROM j02_vvisitcounter
 15. SELECT COUNT(*)
    FROM j02_vvisitcounter 
    WHERE tm >= '1444165200'

0 legacy queries gelogd

  Geladen taalbestanden

  Niet vertaalde diagnostische strings

  Geen

  Niet vertaalde designer strings

  Geen